Ερωτήσεις σε συνεντεύξεις ως συνεντευξιαζόμενος με την ομάδα του Social Nerds (Θάνος και άλλος Θάνος)

Ερωτήσεις σε συνεντεύξεις ως συνεντευξιαζόμενος με την ομάδα του Social Nerds (Θάνος και άλλος Θάνος)

Μαζί με την ομάδα του Social Nerds (Θάνος^2) συζητάμε για το ποιες ερωτήσεις να κάνουμε προς την εταιρία που πρόκειται να μας προσλάβει σε μια συνέντευξη.

Ο κάθε ένας με βάση την οπτική του και την εμπειρία του έφερε και διαφορετικές ερωτήσεις κάτι που κάνει το επεισόδιο - νομίζουμε - χρήσιμο για αρκετές θέσεις εργασίας στον χώρο της πληροφορικής, ευχόμαστε και σε άλλους.

Από τη συζήτηση:

Υποστηρίξτε μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα referral links