Διαφορές Ελλήνων και Άγγλων - Podcast 14

Ένα από τα πιο συνηθισμένα θέματα συζήτησης είναι οι διαφορές των Ελλήνων από τους Άγγλους.

Σε αυτό το επεισόδιο συζητάμε τις διαφορές των δυο λαών όσον αφορά την ιδιοσυγκρασία και την κουλτούρα μας.

Υποστηρίξτε μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα referral links