Δημόσια υγεία στην Αγγλία (NHS) - Podcast 3

Σε αυτό το επεισόδιο συζητάμε για την κατάσταση της δημόσιας υγείας στην Αγγλία.

Το σύστημα που υπάρχει εδώ λέγεται NHS (National Health Service) και οι εμπειρίες που έχουμε από αυτό διαφέρουν, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Υποστηρίξτε μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα referral links