Βιβλιοσυζήτηση: Homo Deus - Podcast 34

Ενα επεισόδιο αφιερωμένο στο βιβλίο Homo Deus και πως αυτο προβλέπει το μέλλον.

Links mentioned:

Υποστηρίξτε μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα referral links