Βιβλιοσυζήτηση: Homo Deus

Βιβλιοσυζήτηση: Homo Deus

Ενα επεισόδιο αφιερωμένο στο βιβλίο Homo Deus και πως αυτό προβλέπει το μέλλον.

Links mentioned:

Υποστηρίξτε μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα referral links