Συζήτηση με την Τίνα για τα MOOCs και την τηλεκπαίδευση

Συζήτηση με την Τίνα για τα MOOCs και την τηλεκπαίδευση

Κλείνουμε τον κύκλο των συζητήσεων για την εκπαίδευση με κάτι γενικά και ειδικά επίκαιρο.

Συζητάμε με τη Δρ Τίνα Παπαθωμά για τα MOOCs (Massive open online courses) και την τηλεκαίδευση. Η συζήτηση αφορά αρχικά το γενικό πλαίσιο, για τα MOOCs τι είναι, πότε κάνει κάποιος ένα, προφίλ εκπαιδευόμενων, για την τηλεκπαίδευση πως σχεδιάζεται πιο αποτελεσματικά, πότε την προτιμούμε κλπ. Ειδικότερα σε αυτό το επεισόδιο συζητάμε και - δυστυχώς θα λέγαμε αν μας επιτρέπεται - επίκαιρα θέματα όπως το πως υλοποιήθηκε η μετάβαση στην τηλεκπαίδευση στην χώρα μας.

Λινκς:

Εικόνα από: Harish Sharma από το Pixabay

Υποστηρίξτε μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα referral links