Σύγκριση αμερικανικών και βρετανικών εταιριών για εργασία - Podcast 10

Το Αγγλικό εργασιακό περιβάλλον και ήθος διαφέρει από το Αμερικανικό. Ακούστε την συζήτηση μας όπου αναλύουμε αυτές τις διαφορές καθώς και συζητάμε πιο από τα δυο πρότυπα είναι καλύτερο.

Υποστηρίξτε μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα referral links